Kết quả kiểm tra chất lượng T11/2020

02/01/2021

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An Kính gửi quý khách hàng Phiếu Kết quả Thử Nghiệm Nước sạch T11/2020 của công ty.

Nội dung chi tiết xem tại ( file)