Kết quả kiểm tra chất lượng T4/2021

05/05/2021

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An Kính gửi quý khách hàng Phiếu Kết quả Thử Nghiệm Nước sạch T4/2021 của công ty.

Nội dung chi tiết xem tại ( file)