Thông báo tuyển dụng lao động làm việc dài hạn ở công ty

09/05/2019

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An cần tuyển một số vị trí làm việc tai công ty. Chi tiết tại file đính kèm

Nội dung chi tiết xem tại ( file)