Kết quả kiểm tra chất lượng T5/2021

11/06/2021

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An Kính gửi quý khách hàng Phiếu Kết quả Thử Nghiệm Nước sạch T5/2021 của công ty.

Nội dung chi tiết xem tại ( file)