Ngày 10/09/2018

Quyết định về việc quy định tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung thông báo được đính kèm tại File