Thông tin chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên Tiếng Việt:              CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Tên giao dịch quốc tế:   NGHE AN WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt:                    NAWASCO.JSC 

Vốn điều lệ:                    295.622.070.000 VNĐ

Trụ sở công ty:               Số 32, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, 

                                          Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại:                   02383.844.208

Fax:                                   02388.668.118

Logo:

Website:

http://www.nawasco.com.vn

Email:

nawasco@gmail.com

B. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

        Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An tiền thân là nhà máy nước Vinh  được thành lập từ năm 1957. Qua quá trình phát triển và trưởng thành trải qua muôn vàn khó khăn, chiến tranh tàn phá, các công trình cấp nước cũng bị hư hỏng nặng phải sửa chữa nâng cấp thường xuyên để đạt được công suất cần thiết cung cấp nước sạch cho thành phố Vinh. 

        Được sự giúp đỡ của các cấp các ngành cấp Tỉnh và Thành phố Vinh. Công ty Cấp nước Nghệ An được thành lập lần 1 tại Quyết định số: 590/UB-QĐ ngày 15 tháng 3 năm 1995  của UBND tỉnh Nghệ An.

        Đến ngày 20 tháng 1 năm 2006 được đổi tên thành Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An tại Quyết định số: 315/QĐ.UB - ĐMDN của UBND tỉnh Nghệ An.

        Đến ngày 05 tháng 1 năm 2017 Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An được đổi tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

        Nhiệm vụ ban đầu chủ yếu của Công ty là chuyên sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân và xây lắp các công trình cấp nước sinh hoạt, công nghiệp các công trình thoát nước vv... 

        Trong những năm qua Công ty không ngừng ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt, thường xuyên xây dựng kiện toàn tổ chức nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất, đổi mới trang thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, mở rộng địa bàn hoạt động thêm các công trình khác trong toàn quốc.

Đến nay Công ty đã lớn mạnh về sản xuất kinh doanh nước sạch, có đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề; có quy mô và phạm vi cấp nước ngày càng được nâng cấp và mở rộng đến nay tổng công suất cấp nước lên tới 110.000 m3/ng.đêm trong đó khu vực thành phố Vinh công suất cấp nước đạt 97.000 m3/ng.đêm các đo thị Miền Tây công suất 13.000m3/ng.đêm.s

C. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

I. Căn cứ pháp lý

Quyết định thành lập doanh nghiệp số: 590/UB-QĐ ngày 15 tháng 3 năm 1995  của UBND tỉnh Nghệ An.

Đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Cấp nước Nghệ An số:  109929   ngày  19  tháng  5  năm  1995 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  tỉnh Nghệ An cấp.Quyết định thành lập doanh nghiệp lần 1 số: 315/QĐ.UB -ĐMDN ngày 20 tháng 01 năm 2006.

Đăng ký kinh doanh lần 1 số:  2704000029 ngày 09 tháng 6 năm  2006 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  tỉnh Nghệ An cấp.

Đăng ký kinh doanh lần 2 số:  2900324240 ngày 21 tháng 01 năm  2014 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  tỉnh Nghệ An cấp.

Đăng ký kinh doanh lần 3 số:  2900324240  ngày  04  tháng 4  năm  2014 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  tỉnh Nghệ An cấp.

Đăng ký kinh doanh lần 4 số:  2900324240 ngày 05 tháng 01  năm  2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư  tỉnh Nghệ An cấp.

II. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

1

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Khai thác nước thô; Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Sản xuất, kinh doanh nước đóng chai…)

2

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình cấp thoát nước)

3

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp)

4

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

5

Hoàn thiện công trình xây dựng.

6

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí và công nghệ nhà máy sản xuất nước.

7

Hoạt động tư vấn quản lý (Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và quản lý dự án công trình cấp thoát nước).

8

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  (Đầu tư kinh doanh đĩa ốc, nhà ở chung cư, dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng)

9

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cấp thoát nước đến cấp 3)

10

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật)

11

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu chuyên ngành cấp thoát nước.

12

Xây dựng nhà các loại.

13

Lắp đặt hệ thống điện.

14

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Mua bán vật liệu xây dựng và vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước)

15

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Lắp đặt hệ thống phòng, chữa cháy, trụ cứu hỏa)

16

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước.

III. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

  1. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 295.622.070.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn./.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 29.562.207

  1. Cơ cấu vốn điều lệ Công ty

STT

Đối tượng

Số cổ phần

Giá trị

(VNĐ)

Tỷ lệ

(%)

I

Cổ phần UBND tỉnh Nghệ An

15.076.726

150.767.260.000

51,00

II

Cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược, người lao động và các nhà đầu tư khác

14.485.481

144.854.810.000

49,00

1

Cổ phần người lao động trong doanh nghiệp

2.637.500

26.375.000.000

8,92

2

Cổ phần tổ chức Công đoàn

30.000

300.000.000

0,10

3

Cổ phần của nhà đầu tư chiến lược

11.335.440

113.354.400.000

38,35

4

Cổ phần bán của nhà đầu tư khác

482.541

4.825.410.000

1,63

 

Tổng cộng (I+II)

29.562.207

295.622.070.000

100%

IV. Năng lực cấp nước

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đang quản lý 13 hệ thống cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh với Tổng công suất 110.000m3/ngđ, trong đó:

- Hệ thống cấp nước Vinh và vùng phụ cận: Công suất 97.000m3/ngđ gồm;

+ Nhà máy nước Hưng Vĩnh (công nghệ và thiết bị Châu Âu): Công suất 70.000m3/ngđ;

+  Nhà máy nước Cầu Bạch (công nghệ và thiết bị Châu Âu): Công suất giai đoạn 1 20.000m3/ngđ, giai đoạn 2 nâng cấp lên 40.000m3/ngđ;

+ Nhà máy nước Hưng Nguyên và Nam Đàn: Công suất: 7.000 m3/ngđ

- Hệ thống cấp nước các đô thị Miền Tây: Công suất 13.000m3/ngđ, gồm các nhà máy tại các huyện: Thanh Chương; Đô Lương; Anh Sơn; Tân Kỳ; Con Cuông; Quỳ Châu; Quỳ Hợp; Kỳ Sơn và Tương Dương.

V. Khách hàng

Đến nay Tổng số khách hàng sử dụng nước là 110.000 khách hàng trong đó một số  khách hàng sử dụng lớn như sau:

+ Công ty Massan khu công nghiệp Nam Cấm: 700-1000 m3/ng.đêm;

+ Nhà máy bia Sài Gòn tại Thành phố Vinh:           1.000 m3/ng.đêm;

+ Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò:                     1.500 m3/ng.đêm;

+ Khu công nghiệp Bắc Vinh TP Vinh:                  1.700 m3/ngđêm;

+ Khu đô thị sinh thái Vinh Tân TP Vinh:                500 m3/ngàyđêm.

+ Khu đô thị và công nghiệp VSIP Nghệ An v.v…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

I. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Bá Quý     

- Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

2. Họ và tên: Ông Hoàng Văn Hải      

- Chức danh: Tổng GĐ Công ty kiêm Phó Chủ tịch HĐQT

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNGTY

Sơ đồ tổ chức bộ máy:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: Ông: Nguyễn Bá Quý

- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông: Hoàng Văn Hải

- Thành viên HĐQT:

        + Ông: Lê Đình Hoan

        + Ông: Nguyễn Quang Duyên

        + Bà: Đặng Thị Vân Nam

2. Ban Kiểm Soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: Bà: Võ Thị Thìn

- Thành viên Ban kiểm soát:

          + Bà: Nguyễn Thị Lan Anh

          + Bà: Hoàng Thị Trang

3. Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc: Ồng: Hoàng Văn Hải

- Các Phó Tổng Giám đốc:

          + Ông: Nguyễn Quang Duyên

          + Ông: Nguyễn Văn Hà

          + Ông: Nguyễn Duy Trường

          + Ông: Nguyễn Xuân Long

- Kế toán trưởng: Bà Đặng Thị Vân Nam

4. Các phòng chức năng:

a) Phòng Kế hoạch

        - Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch: Ông: Nguyễn Văn Hà

        - Điện thoại: 02383.589.666

b) Phòng Kỹ thuật

- Trưởng phòng Kỹ thuật: Ông: Trịnh Văn Thắng

- Điện thoại: 02383.844.727

c) Phòng Kinh doanh

- Trưởng phòng Kinh doanh: Bà: Thái Thị Loan

- Điện thoại: 02388.686.022

d) Phòng Kế toán

- Trưởng phòng Kế toán: Bà: Đặng Thị Vân Nam

- Điện thoại: 02383.830.962

e) Phòng Tổ chức - Hành Chính

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính: Bà: Đường Thị Kim Tuyết

- Điện thoại: 02383.844 807

5. Các Xí nghiệp trực thuộc

a) Xí nghiệp DVCN Tây Bắc Tp.Vinh

- Giám đốc Xí nghiệp: Ông: Lê Hữu Nam

- Điện thoại: 02383.854.727

b) Xí nghiệp DVCN Đông Nam Tp.Vinh

- Giám đốc Xí nghiệp: Ông: Lê Văn Hòa

- Điện thoại: 02383.592.866

c) Xí nghiệp Xây lắp CTT nước

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp: Ông: Nguyễn Xuân Long

- Điện thoại: 02383.845.503

d) Xí nghiệp Sản xuất nước Tp.Vinh

- Giám đốc  Xí nghiệp: Ông: Phan Công Hòa

- Điện thoại: 02383.592.222

e) Xí nghiệp cấp nước Vùng phụ cận Tp.Vinh

- Giám đốc Xí nghiệp: Ông: Lê Đức Thắng

- Điện thoại: 02383.786.699

f) Xí nghiệp cấp nước CĐT Miền Tây

        - Giám đốc Xí nghiệp: Ông: Đinh Trọng Thắng

        - Trụ sở: Xóm 7 - Xã Đông Sơn - Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An

        - Điện thoại: 02383.870.011

III. NHÂN SỰ CÔNG TY

Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty: 616 người

Trong đó:

+ Trình độ thạc sỹ:        03 người

+ Trình độ Đại học:     242 người       

+ Trình độ Cao đẳng:    89 người

+ Trình độ Trung cấp: 197 người

+ Trình độ Sơ cấp:        01 người

+ Công nhân: 81 người

+ Lao động phổ thông: 03 người