CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN!

Điều kiện lắp đặt đồng hồ nước

Các bước thực hiện

Đăng ký

bước một

Khách hàng có thể đăng ký lắp đặt đồng hồ nước qua số điện thoại 02383.739.379 hoặc đến tại bộ phận tiếp nhận thông tin của công ty.

Khảo sát

bước Hai

Trong vòng 72h kể từ khi đăng ký, nhân viên kỹ thuật trực tiếp ra tại vị trí khách hàng khảo sát và lập dự toán.

Hợp đồng

bước ba

Nhân viên kỹ thuật hoàn thiện hồ sơ và đến trực tiếp tại vị trí khách hàng để thực hiện ký hợp đồng DVCN và các hồ sơ khác.

Thi công

bước bốn

XNXL thực hiện lắp đặt đầu nối tại vị trí đã khảo sát.

Nghiệm thu

bước năm

Nhân viên kỹ thuật thực hiện nghiệm thu công trình và bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng.